Поновлення строків прийняття спадщини
 або
 визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

             Законодавством України не передбачено  такого поняття як «поновлення термінів прийняття спадщини». У разі пропуску шестимісячного строку для прийняття спадщини, спадкоємці можуть звернутися до суду для «визначення додаткового строку для прийняття спадщини».

           
Спадкоємці за заповітом або за законом мають право прийняти спадщину або не прийняти її. Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається прийнявшим спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 Цивільного кодексу України, він не заявив про відмову від нього. Малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особи, цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються прийнявшими спадщину, крім випадків, встановлених частинами другою - четвертою статті 1273 Цивільного кодексу України. Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини (з дня смерті спадкодавця).

 Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, подає нотаріусу (або в сільських населених пунктах - уповноваженому на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування) заяву про прийняття спадщини.
Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто. Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків, піклувальника. Заява про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної особи подають її батьки, опікуни. Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини, може відкликати її протягом строку, встановленого для прийняття спадщини (шість місяців з дня смерті спадкодавця).

Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.  Якщо виникнення права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, строк для прийняття спадщини встановлюється у три місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття.

У разі, якщо спадкоємець не подав заяву про прийняття спадщини протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини, то вважається, що він не прийняв її.
В такому випадку, для відновлення своїх прав на успадковане майно у спадкоємця є два шляхи:
1) з письмової згоди спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу або, в сільських населених пунктах - уповноваженому на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.
2) звернутися в суд, для визначення йому додаткового терміну, для подачі заяви про прийняття спадщини.

Слід зазначити, що, для задоволення позову про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини, спадкоємець повинен вказати, що причина пропуску була поважною, пов'язаної з об'єктивними, непереборними, істотними труднощами. Якщо у спадкоємця не було перешкод для подачі заяви, і він не скористався своєчасно правом на прийняття спадщини, то правові підстави для призначення додаткового строку для прийняття спадщини відсутні.
Позиція Верховного Суду України з питання визначення додаткового строку для прийняття спадщини неоднозначна, так в Постанові Верховного Суду України від 24 липня 2019 року, суд визнає поважними причинами пропуску строку:
 1) тривала хвороба спадкоємців;
2) велика відстань між місцем постійного проживання спадкоємців і місцем знаходження спадкового майна;
3) складні умови праці, які, зокрема, пов'язані з тривалими відрядженнями, в тому числі закордонними;
4) перебування спадкоємців на строковій службі у складі Збройних Сил України;
5) необізнаність спадкоємців про наявність заповіту тощо.

У той же час, в Постанові Верховного Суду України від 30.09.2019 року, суд вказує на те, що перебування за кордоном і періодичне лікування не можуть бути визнані поважними, і не підтверджують неможливість позивачів звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини після смерті спадкодавця.

Якщо у вас, в силу яких-небудь обставин немає можливості займатися оформленням спадщини або ви вже пропустили встановлений законом термін для подачі заяви про прийняття спадщини, з метою недопущення втрати спадщини за формальними підставами, юрист по спадкових справах  підготує всі необхідні документи для оформлення спадщини.